Bouwkundige expertise

Maatwerkoplossingen voor grootschalige inzet van bouwkundige expertise

 

Indien een opdrachtgever behoefte heeft aan de inzet van bouwkundige expertise op grote schaal heeft D.O.G daarvoor altijd een maatwerk oplossing. Denk hierbij aan schade expertise, causaliteit onderzoek of onderhoudsplannen van uw vastgoedportefeuille.

D.O.G is sterk in het opzetten van projectorganisaties voor de inzet van bouwkundige expertise. Doordat de projectorganisatie speciaal en op maat ingericht wordt voor een enkele opdrachtgever is heel helder wie uw aanspreekpunt is en wat er van elkaar verwacht wordt. Hiermee kan het beoogde doel (het oplossen van uw bouwkundig vraagstuk) efficiënt behaald worden. Door de brede technische kennis van het team van D.O.G kan gewaarborgd worden dat de bouwkundige vraagstukken degelijk opgelost worden, waarbij u alle vertrouwen kunt hebben in het eindresultaat.

Voor het laten uitvoeren van een conditiemeting van gebouwen conform de NEN2767 of inspecties conform RVB-BOEI methodiek is D.O.G tevens de geschikte partner.

 

Private kwaliteitsborging

Haal de juiste kennis in huis om tijdig knelpunten te constateren 

 

De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor het toetsen van de uitvoering van bouwprojecten bij private partijen neergelegd. Door het verschuiven van deze verantwoordelijkheden is het belangrijk dat u de juiste kennis in huis haalt om vroegtijdig het ontwerp van een bouwproject te toetsen en verifiëren. D.O.G kan op tijd knelpunten constateren in het ontwerp of de uitvoering en zo een goedgekeurd en gecertificeerd bouwresultaat afgeven. Het realiseren van een kwalitatief bouwproject is een gedeelde doelstelling van ons en de opdrachtgever. Door tijdens het ontwerp en de bouw als partner te opereren bij de opdrachtgever wordt deze doelstelling behaald, zonder vertraging of meerkosten tijdens de bouw.

Contactgegevens

Leonard Springerlaan 23
9727 KB Groningen

050-204 95 15
info@dog-ingenieurs.nl